search
menu menu_open

Komentarz FPP

24 marca 2022

Polski Ład – postulaty FPP uwzględnione

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia przedstawione przez rząd propozycje korekty przepisów podatkowych Polskiego Ładu, które uwzględniają wiele postulatów zgłoszonych przez FPP. Przedstawione rozwiązania realizują nasze rekomendacje w szczególności w zakresie:

• zastąpienia skomplikowanego i budzącego wątpliwości mechanizmu ulgi dla klasy średniej prostszym rozwiązaniem, opartym o niższą stawkę PIT

• wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla podatników podatku liniowego i ryczałtu

• przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem

Przedstawione propozycje eliminują część mankamentów systemu wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. i stanowią zdecydowanie krok we właściwym kierunku. Doceniamy wyrażaną przez Ministerstwo Finansów gotowość na wypracowanie zmian w systemie podatkowym w dialogu z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi – którego brak w czasie prac nad pierwotną wersją Polskiego Ładu przyczynił się do powstania wielu problemów, które obecnie wymagają naprawienia.