search
menu menu_open

FPP: Jak poprawić leczenie raka prostaty w Polsce?

1 czerwca 2022

Wprost o prostacie. FPP rozpoczęła ogólnopolską debatę i przygotuje rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że poprawa sytuacji pacjentów z rakiem prostaty powinna zostać uznana za priorytet w polityce zdrowotnej państwa. Tym samym FPP opracuje i zarekomenduje do wdrożenia odpowiedni model screeningu w kierunku raka gruczołu krokowego, nastawiony na identyfikację pacjentów obarczonych podwyższonym ryzykiem zachorowania. Kluczowe znaczenie ma również odpowiednia współpraca specjalistów. FPP rozpoczęła ogólnopolską debatę, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, towarzystw naukowych oraz organizacji pacjentów.

Jednym z celów debaty jest uzyskanie jak najszerszej perspektywy oraz zestawienie różnych punktów widzenia na konieczne zmiany w tym obszarze. Efektem projektu będzie opracowanie rozwiązań systemowych oraz rekomendacji działań mających poprawić sytuację polskich pacjentów z nowotworem prostaty.

Rak gruczołu krokowego stanowi coraz większe wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia. Rak gruczołu krokowego w 2019 roku odpowiadał za 20,6% zachorowań na nowotwory złośliwe wśród polskich mężczyzn. W tym samym roku, był też powodem 10,3% zgonów z przyczyn nowotworowych u mężczyzn.

Spośród wszystkich chorób nowotworowych dotykających mężczyzn w Polsce, rak prostaty jest jedynym, który wyróżnia się znaczącą dynamiką wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym wzroście śmiertelności.

Jak zauważył Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, otwierając obrady, rak gruczołu krokowego powinien być traktowany priorytetowo z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia.


„Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich chcemy podjąć dyskusję na różne tematy dotyczące sektora ochrony zdrowia, jego finansowania, a także polityk publicznych w kluczowych obszarach. Ważnym tematem dla nas są z pewnością najczęściej występujące nowotwory. Takim obszarem jest z pewnością rak prostaty – nasze analizy wskazują, że stanowi on istotne wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia i wymaga nadania mu priorytetu. Rozpoczynając tę dyskusję, chcielibyśmy wypracować pewne elementy strategiczne, drogowskazy czy też mapę zdrowotną dla poprawy opieki nad chorymi z rakiem gruczołu krokowego. Jako Federacja zobowiązujemy się do wspierania Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji publicznych we wdrażaniu zmian jako partner społeczny i organizacja pracodawców”

– zapowiedział

Arkadiusz Pączka

.


Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski

podczas debaty omówił zmiany, jakie zaszły w tym obszarze w ostatnim czasie, m.in. o wprowadzeniu wcześniejszej linii leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów.

„Przez ostatnie dwa lata mamy także bardzo dużo istotnych zmian w kryteriach kwalifikacji do programu lekowego. Całkowicie zmieniła się praktyka lekarzy”

– stwierdził wiceminister. Jak dodał, należy jednak spodziewać się dalszych zmian w tym obszarze.


„Jeśli chodzi o punkt widzenia urologa, to opieka nad pacjentem z rakiem gruczołu krokowego musi opierać się o świetną współpracę onkologów z urologami. Niezwykle ważne jest także ustalenie wspólnego frontu leczenia. Na tym etapie leczenie raka prostaty jest skomplikowane. Trzeba się wspólnie zastanowić nad najlepszą ścieżką terapeutyczną w każdym konkretnym przypadku”

– powiedział

prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego

.

Debata pozwala również ocenić możliwości, jakie daje rozwój programu „Profilaktyka 40+” oraz dostępności do nowoczesnych – nielekowych i lekowych, technologii medycznych oraz promocji skutecznych i bezpiecznych metod leczenia chirurgicznego.


„W naszej codziennej pracy obserwujemy, że coraz więcej pacjentów z nowotworami prostaty szuka pomocy. Również ich bliscy, bo towarzyszą im rodziny, często poszukują informacji w internecie, ośrodkach, fundacjach. Mam nadzieję, że rak prostaty wychodzi z ukrycia, przestaje być chorobą podlegającą wieloletniemu tabu. Dlatego też kolejny rok kontynuujemy – cieszącą się ogromną popularnością – kampanię ProstaTaHistoria”

– powiedziała

Anna Kupiecka, Prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej

.

Efektem debaty będzie przygotowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich dokument kierunkowy – mapa drogowa, uwzględniająca niezbędne działania, mające na celu poprawę skuteczności opieki nad pacjentami z rakiem gruczołu krokowego w Polsce. Dokument zostanie zaprezentowany we wrześniu br.