search
menu menu_open

Białe plamy ryzyka

27 września 2022

Białe plamy ryzyka

Biznes wskazuje, jak zmniejszyć koszty kryzysu energetycznego.


Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP)

pokazała mapę ryzyk dla przemysłu wynikających z zagrożenia kryzysem energetycznym w Polsce. Najbardziej narażone są branże takie jak produkcja metali, wyrobów z surowców mineralnych czy drewna lub papieru. W przypadku tych działów udział energii w kosztach zakupu jest największy. Ale ważna jest też inna kategoria: udział poszczególnych branż w spożyciu gazu.

Więcej:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8556210,fpp-raport-biznes-firmy-kryzys-energetyczny.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna