search
menu menu_open

FPP: Aż 55% Polaków chce karty obiadowej od pracodawcy

24 października 2022

Polacy uważają, że pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie posiłków

Według badań IBRiS  przeprowadzonych na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) aż 55% Polaków uważa, że pracownicy powinni otrzymywać dofinansowanie posiłków w postaci karty obiadowej od swojego pracodawcy. Więcej niż 80% badanych dobrze oceniłoby pracodawcę, który oferowałby dofinansowanie lub finansowanie posiłków w czasie pracy, a 35% uważa, że dofinansowanie posiłków powinno być obligatoryjne dla pracodawców. Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2022 r. podwyższyło wartość dobrowolnych świadczeń żywnościowych, jakie pracodawca może zapewnić pracownikowi bez obciążenia składkami na ZUS ze 190 zł do 300 zł. To wzrost o 58% i pierwsze takie rozporządzenie od 18 lat.

Łącznie 75% ankietowanych deklaruje, że obecnie zakup żywności jest dużym obciążeniem dla ich gospodarstwa domowego, w tym 40% wskazuje, że jest to zdecydowanie duże obciążenie. Zdaniem 86% zapytanych ceny żywności w Polsce wzrosną w najbliższym czasie.


„Karty obiadowe dla pracowników powinny być jednym z ważniejszych i najbardziej popularnych benefitów pracowniczych, jakie stosują pracodawcy. Nie tylko dlatego, że prawnie są do odpowiedniego poziomu zwolnione z

ZUS bez względu na sposób finansowania

. Dobrowolne zapewnienie pracownikom możliwości zakupu właściwych produktów przez pracodawcę za pośrednictwem kart obiadowych wpływa pozytywnie na ich zdrowie, regularne posiłki w pracy, a skarbowi państwa przynosi dodatkowe wpływy. Ponadto wpływa na poprawę kondycji krajowego sektora rolnictwa i gastronomii – co jest szczególnie istotne w okresie recesji i spowolnienia gospodarczego”

– podkreśla

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP

).

W badaniu wzięły udział osoby, które pracują lub pracowały w firmach różnej wielkości. Blisko 40% zapytanych deklaruje pracę w firmach zatrudniających maksymalnie 50 pracowników. Firmy posiadające od 51 do 500 zatrudnionych wskazało 30% respondentów. Łącznie 23% pracuje lub pracowało w firmach o wielkości ponad 500 pracowników.

Ponad połowa ankietowanych to osoby, które wykonywały głównie pracę umysłową (58%), a 39% stanowią pracownicy fizyczni.