search
menu menu_open

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa musi poczekać na dyrektywę NIS 2

10 listopada 2022

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa musi poczekać na dyrektywę NIS 2

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje o wstrzymanie prac nad nowelizacją Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) do czasu przyjęcia europejskiej dyrektywy NIS 2.

Zdaniem ekspertów nowelizacji KSC budzi kontrowersje zarówno w zakresie nowych obowiązków dla przedsiębiorstw, jak i braku odpowiednich konsultacji społecznych. Debata i głosowanie nad chwaleniem dyrektywy zostały zaplanowane w Parlamencie Europejskim na 10 listopada 2022.

—————

„Wkrótce ma wejść w życie dyrektywa NIS 2, która zastąpi w całości dyrektywę NIS (…) Takie racjonalne podejście przyjęły Czechy, gdzie prace nad lokalnymi rozwiązaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa zostały oficjalne odwołane i rząd zainicjował proces implementacji NIS2, w celu terminowej transpozycji dyrektywy” – podkreśla

Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

.

Więcej:

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-krajowy-system-cyberbezpieczenstwa-musi-poczekac-na-dyrektyw,nId,6382029

Źródło: Interia.pl