search
menu menu_open

Lewe zwolnienia, prawdziwe kłopoty

21 lutego 2023

Lewe zwolnienia, prawdziwe kłopoty

Koniec z e-zwolnieniami – domagają się przedsiębiorcy. Ich zdaniem doszło do wypaczenia teleporad i zapowiadają walkę o zmianę przepisów.

Zwolnienie lekarskie w internecie można bez problemu kupić za ok. 100 zł, co pokazała nasza dziennikarska prowokacja. Jako przyczynę zwolnienia wystarczy podać tę, jaką zasugeruje sama strona oferująca usługę.

—————


Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)

, ma jeszcze inny pomysł. – W celu wyeliminowania procederu nieuzasadnionego wydawania zwolnień lekarskich, jako swoistego rodzaju „usługi” online świadczonej za opłatą, należy wdrażać na szerszą skalę w ramach systemu e-ZLA mechanizmy analizy ryzyka (…) Takie przypadki powinny być typowane do kontroli, która powinna zweryfikować zasadność zwolnień wystawionych przez lekarza oraz ustalić, czy pacjenci faktycznie zostali poddani badaniu, lub też w przypadku teleporady, czy został przeprowadzony dostatecznie pogłębiony wywiad lekarski – opisuje.

Więcej:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8665032,teleporada-e-zwolnienie-usluga-e-zwolnien-zmiana-przepisow-pracodawcy.html

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna