search
menu menu_open

Skuteczne forum dialogu na linii pracodawca – pracownicy

2 marca 2023

Skuteczne forum dialogu na linii pracodawca – pracownicy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że obowiązkiem pracodawców jest stworzenie warunków do funkcjonowania Europejskich Rad Pracowniczych (ERZ) – w ramach partycypacji pracowniczej stanowiącej jeden z filarów europejskiego modelu społecznego.

W obliczu współczesnych przemian gospodarczych wpływających na kondycję przedsiębiorstw i sposób zarządzania nimi, ERZ nabierają nowego wymiaru. Ich rola nie powinna ograniczać się wyłącznie do przekazywania informacji pracownikom i wymiany poglądów, ale do bycia aktywnym partnerem wspierająco-doradczym ułatwiającym rozwiązywanie problemów na szczeblu ponadnarodowym.

Więcej:

https://hurtidetal.pl/article/art_id,38688-131/skuteczne-forum-dialogu-na-linii-pracodawca-u-pracownicy/

Źródło: Hurtidetal.pl