search
menu menu_open

Składki od wszystkich zleceń w 2024 r. mało realne

16 marca 2023

Rząd po raz kolejny zapowiada objęcie ubezpieczeniem zbiegów umów zlecenia z innymi tytułami. Są wątpliwości, czy tym razem dojdzie do tego w wyznaczonym terminie.

—————
Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich zgadza się z takim podejściem.

– Objęcie ubezpieczeniem zbiegów umów zlecenia jest postulatem firm zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorców Polskich od kilku lat. Na pewno pozytywnie wpłynęłoby to na konkurencję na rynku, gdzie obecnie taniej można zatrudnić zleceniobiorcę, który jest już ubezpieczony z tytułu pracy wykonywanej na rzecz innego podmiotu. Skorzystaliby też ubezpieczeni, którzy mogliby liczyć np. na wyższe emerytury, bo ich wkład do systemu (z tytułu składek) byłby większy – wskazuje ekspert.

Źródło: Rzeczpospolita