search
menu menu_open

Matczyne emerytury mało popularne

21 kwietnia 2023

Niewielu panów korzysta z rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. KRUS od początku istnienia programu przyznał je tylko jednemu mężczyźnie.

—————

Z kolei zdaniem Łukasza Kozłowskiego z Federacji Przedsiębiorców Polskich powyższe dane nie powinny być powodem do wprowadzenia zmian mających poszerzyć krąg świadczeniobiorców.

Źródło: Rzeczpospolita