search
menu menu_open

Gi Group Holding Partnerem Strategicznym HR Federacji Przedsiębiorców Polskich

26 maja 2023

W trosce o najwyższe standardy na polskim rynku pracy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zawarła porozumienie o współpracy z Gi Group Holding – międzynarodową agencją pracy należącą do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych. Umowa zakłada podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu rozwój rynku pracy, promowanie najlepszych praktyk i standardów w zakresie HR oraz działań na rzecz wyrównywania warunków konkurencyjnych w obszarze zatrudnienia.

Współpraca między Federacją Przedsiębiorców Polskich i Gi Group Holding obejmie działania zmierzające do diagnozy problemów oraz zagrożeń występujących na polskim rynku pracy, a także formułowania w tym zakresie wniosków i rekomendacji, również legislacyjnych. Celem porozumienia będzie również promowanie dobrych praktyk i wysokich standardów w zakresie zatrudniania pracowników, jak również inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wyrównywania warunków konkurencyjnych dla przedsiębiorców na rynku pracy oraz ograniczania szeroko rozumianej szarej strefy w zatrudnieniu.

– Porozumienie FPP z Gi Group Holding – międzynarodową firmą zajmującą się rekrutacją pracowników oraz doradztwem w obszarze HR – to ważny element uzupełniający aktywność FPP na rynku pracy. Jednym z naszych priorytetów jest promowanie międzynarodowych standardów, w pełni profesjonalnych modeli biznesowych w zakresie zatrudnienia oraz wysokiej jakości usług. Będzie to miało wpływ na poprawę kondycji rynku pracy, zwiększenie efektywności polskich przedsiębiorstw, wykorzystanie potencjału pracowników i wzmocnienie ich bezpieczeństwa na rynku pracy – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Gi Group Holding – jako partner strategiczny w obszarze HR Federacji – będzie uczestniczyć w inicjatywach i projektach podejmowanych przez tę organizację w zakresie problematyki HR i rynku pracy zarówno w kontekście gospodarczym, społecznym, jak i obowiązujących oraz projektowanych regulacji prawnych. Obszarem współpracy będą zagadnienia dotyczące prawa pracy, form zatrudnienia, procesów związanych z rekrutacją, aktywizacji zawodowej, a także nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji pracowników i mentoringu.

– Podpisanie umowy o współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich to dla nas ważny moment, element strategii budowania polskiego rynku pracy. Jako międzynarodowa firma działająca w obszarze usług HR pomagamy przedsiębiorcom w realizacji ich celów biznesowych, doradzając im w zakresie zatrudnienia, wspieramy ich w rekrutacji pracowników, menedżerów i wyższej kadry zarządzającej. Jednocześnie pomagamy Polakom w znalezieniu satysfakcjonującej pracy i rozwoju zawodowym. Od lat odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania pracowników oraz firm, dbając o najwyższe standardy. Myślę, że połączenie naszego doświadczenia z wiedzą FPP przyczyni się do zmiany rynku pracy w Polsce na lepsze – powiedział Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

FPP i Gi Group Holding zakładają wspólne opracowywanie raportów i analiz z zakresu HR i rynku pracy, a także cyklicznego wskaźnika dotyczącego rynku pracy. Jego celem będzie prezentacja bieżącej koniunktury oraz najistotniejszych trendów na rynku pracy.

Współpraca będzie prowadzona w ramach komitetów tematycznych Federacji oraz innych gremiów, w których Federacja ma swoich przedstawicieli.