search
menu menu_open

Bez obowiązkowych mediacji dla firm

13 lipca 2023

Rząd zrezygnował ze zmuszania do polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych.

—————

– Środowisko przedsiębiorców od lat proponowało, żeby dopuścić zawieranie takich umów w formie dokumentowej. W projekcie zaproponowano formę dokumentową pod rygorem nieważności, co umożliwi zastosowanie nowoczesnych technik, tak jak to już od długiego czasu jest możliwie w odniesieniu do chociażby umów zawieranych z bankami – mówi Grzegorz Lang, dyrektor ds. prawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna