search
menu menu_open

Usztywnianie płacy minimalnej to zły pomysł

19 lipca 2023

Komisja Europejska jako jedno z kryteriów dla płacy minimalnej wskazuje poziom 50 proc. średniego wynagrodzenia. Ekonomiści widzą więcej wad niż zalet takiego powiązania.

———-

Za sztywnym powiązaniem płacy minimalnej z przeciętną opowiada się też Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Źródło: Rzeczpospolita