search
menu menu_open

Spotkanie online z opolskimi pracodawcami

30 października 2023

Spotkanie odbyło się 27 października 2023 r.  Jego tematem był dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia uchodźców ukraińskich.

W trakcie seminarium kontynuowaliśmy dyskusję ze spotkania, które odbyło się 27 czerwca br. w Opolu, dotyczącą zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce oraz wymieniliśmy się doświadczeniami pracodawców w tym zakresie. Dodatkowo omówiliśmy rolę dialogu społecznego oraz rolę pracodawców w województwie opolskim.

Podczas spotkania Pan Tomasz Kwiatek, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu przedstawił informacje i statystyki dotyczące obywateli Ukrainy na rynku pracy Opola i powiatu opolskiego.  Z kolei przedstawicielki Związku Pracodawców Mentor Biznesu (Wielkopolskiej FPP) omówiły regulacje prawne i praktyczne problemy związane z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób z Ukrainy. Pracodawcy, którzy uczestniczyli w spotkaniu zwracali uwagę na trudności związane z zatrudnieniem osób z Ukrainy, ale także zdarzającą się niechęcią tych osób do podjęcia stałej pracy, gdyż traktują one województwo opolskie, jedynie jako przystanek do dalszej emigracji na Zachód.

Przedstawiciele urzędów pracy, ale także pracodawcy pokładają duże nadzieje w nowej ustawie o rynku pracy oraz stworzeniu strategii migracyjnej. Zwracali uwagę, że dotychczasowe instrumenty rynku pracy wymagają modyfikacji, jak chociażby uzależnienie wsparcia od zawarcia umowy na pełen etat, co uniemożliwia skorzystanie z niego przez osoby chcące pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół etatu, aby jednocześnie móc opiekować się dzieckiem.

W trakcie spotkania Pani Urszula Ciołeszyńska – Prezes FPP Regionu Opolskiego (w organizacji) przedstawiła cele i zadania, jakie stawia sobie ten nowy związek regionalny. Zaznaczyła, iż związek złożył stosowny wniosek do KRS wraz z wymaganą dokumentacją, niemniej jednak do tej pory, z uwagi na nadmiar spraw, nie został on zarejestrowany. Podkreśliła, iż sama procedura założenia związku jest bardzo prosta, wymaga jedynie zaangażowania ze strony pracodawców.

 

Organizatorem spotkania była Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach projektu:

„MIGRIGHT 2: Wysokiej jakości dialog społeczny na rzecz godnych warunków pracy i ułatwionego dostępu do zatrudnienia dla uchodźców ukraińskich”.

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy i jest realizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich – lidera projektu oraz partnerów: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Państwową Inspekcję Pracy, a także przez Norweską Inspekcję Pracy.