search
menu menu_open

Mniejszy wymiar godzin i funkcja mentora, firmy chcą aktywizować pracowników 50+

8 grudnia 2023

Zasadność emerytur pomostowych

Uczestnicy badania „Barometr aktywności zawodowej pracowników 50+ (…)” finansowanego ze środków UE, przeprowadzonego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, zostali zapytani o zasadność emerytur pomostowych. Oceniali, czy uzyskanie wcześniejszego niż powszechna emerytura świadczenia wystarczająco kompensuje wieloletnią pracę w uciążliwych warunkach. W opinii 42,5 proc. jest to adekwatny środek, który chroni pracowników.

Co jednak istotne, aż 41,4 proc. respondentów opowiedziało się za uzależnieniem przejścia na emeryturę pomostową od niekorzystania z alternatywnych rozwiązań zmniejszających dolegliwość pracy. Odmienne stanowisko wyraziło 26,5 proc. pracowników.

– Co ważne, zatrudnieni mają poczucie, że korzystanie z wcześniejszych świadczeń to niejedyna możliwa droga – mówi prof. Grażyna Spytek-Bandurska z FPP.

Z badania wynika także, że 43 proc. zapytanych o tę kwestię pracodawców podziela zapatrywania pracowników 50+, że można szukać innych rozwiązań. Co jednak interesujące, aż 44,3 proc. wyraziło odmienne stanowisko.

Inne rozwiązania

Profesor Spytek-Bandurska wskazuje na kilka możliwych rozwiązań.

– Chodzi o przekwalifikowanie zawodowe, zmniejszenie wymiaru czasu pracy z finansową kompensatą obniżki godzin czy przeniesienie na inne stanowisko pracy – mówi.

Innym rozwiązaniem mogłoby być umożliwienie starszym pracownikom pełnienia funkcji mentora, który przekazywałby wiedzę młodszej kadrze. Taka osoba otrzymywałaby pieniądze za dodatkowo poświęcone godziny, a pracodawca byłby zobowiązany do kontynuowania z nią zatrudnienia przez określony czas.

– Dzięki tej formie wsparcia osoba starsza nie traci pracy, staje się przydatna, gdyż przekazuje cenną wiedzę praktyczną swoim współpracownikom i ma zagwarantowane zatrudnienie. Dla pracodawcy natomiast korzyścią byłoby uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia takiego pracownika – komentuje prof. Grażyna Spytek-Bandurska.

Źródło: Rzeczpospolita