search
menu menu_open

Seminarium Aqua Publica Europea

15 lutego 2024

Dyrektor Biura FPP w Brukseli – Magdalena Rzeczkowska, wzięła udział w seminarium zorganizowanym przez Aqua Publica Europea, pod nazwą „Resilience in Action: W kierunku skoordynowanego wysiłku na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi”.

Podczas seminarium Alain Maron, minister Brukseli ds. Przejścia Klimatycznego, Środowiska, Energii, Działań Społecznych i Zdrowia, podkreślił, że woda zajmuje ważne miejsce na agendzie COM i prezydencji Belgii. Zwrócił uwagę na dwa kluczowe aspekty dla budowania odporności wodnej: skuteczne zarządzanie i przekształcenie obecnego modelu finansowania.

Z kolei Luco Perez, zastępca kierownika jednostki ds. Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Świeżej Wody w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej zauważył, że istnieje też potrzeba systemowej transformacji zarządzania wodą w UE na wszystkich poziomach — regionalnym, krajowym, UE, a także na skalę globalną. W jego ocenie potrzebujemy nowych regulacji wspierających: odporność wodną i klimatyczną, zarządzanie, zwiększoną świadomość publiczną i edukację, a także finansowanie. Istnieje również potrzeba szerokiej debaty społecznej na temat sposobu zarządzania wodą.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), będąc bankiem klimatycznym, już wspiera inwestycje w wodę, a rola EBI w ramach finansowania wody jest kluczowa. Bernard Van Nuffel, prezes Aqua Publica Europea, stwierdził, że powinniśmy także być świadomi wpływu rozwiązań, którymi zajmujemy się w kwestiach wodnych. Jego zdaniem musimy planować długoterminowo, a oceny wpływu nowych polityk dotyczących wody powinny być obowiązkowe.

W ramach Komitetu ds. Wodny Federacji Przedsiębiorców Polskich również uważamy, że kluczowe są: zarządzanie i współpraca między różnymi środowiskami, opracowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, podnoszenie świadomości poprzez edukację oraz projektowanie innowacyjnych modeli finansowania inwestycji w wodnych.