search
menu menu_open

Spotkanie FPP z Minister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką

21 lutego 2024

20 lutego br. odbyło się spotkanie członków Federacji Przedsiębiorców Polskich z Panią Magdalena Sobkowiak-Czarnecką, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiadającą za nadchodzącą prezydencję Polski w Radzie UE.

Rozmawialiśmy o przygotowaniach i tym samym wyzwaniach prezydencji Polski w Radzie UE.

Na liście priorytetów, zdaniem Pani Minister, powinny znaleźć się następujące kwestie:
– bezpieczeństwo i obronność
– zdjęcie procedury praworządności (art. 7 traktatu o funkcjonowaniu UE)
– równouprawnienie
– dialog z nową Komisją Europejską po zbliżających się wyborach europejskich.

Przedsiębiorcy będący członkami FPP mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji i postulatów, które powinny być zrealizowane w trakcie polskiej prezydencji.

Dziękujemy za spotkanie i dialog.

Liczymy na ścisłą współpracę w przygotowaniach do prezydencji Polski w Radzie UE.