search
menu menu_open

Spotkanie dla przedsiębiorców we Wrocławiu

8 marca 2024

6 marca br. odbyło się kolejne spotkanie regionalne Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Tym razem we Wrocławiu, we współpracy z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawców i Przedsiębiorców oraz Kancelarią BKB.

Podczas spotkania Pani prof. Małgorzata Kurzynoga szczegółowo omówiła obowiązki wynikające dla pracodawców z dyrektywy dotyczącej równych i przejrzystych wynagrodzeń z 6 czerwca 2023 r. Zwróciła uwagę, że firmy już teraz powinny podjąć działania porządkujące systemy płacowe i ograniczające lukę płacową oraz ewentualne zarzuty dotyczące dyskryminacji płacowej.

Przewidziane w dyrektywie przepisy dotyczące raportowania luki płacowej, udostępniania zatrudnionym informacji o wynagrodzeniu czy informowanie o proponowanym wynagrodzeniu na etapie rekrutacji – dla wielu pracodawców będą prawdziwą rewolucją, co potwierdza również dyskusja z naszego spotkania.

Z kolei Pan Rafał Niewiadomski z Powiatowego Urzędowego Pracy we Wrocławiu, przedstawił najważniejsze informacje o  dotacjach dla przedsiębiorców i instrumentach wsparcia oferowanych przez instytucje rynku pracy.

Spotkanie poprowadził Pan Marek Pasztetnik – Prezes ZIG.

Był z nami również gość specjalny, Pani Katarína Stehlíková – Konsul Republiki Słowacji.

Spotkanie odbyło się w otoczeniu sztuki, pod hasłem „Sztuka Kontaktu”.

Dziękujemy za obecność!