search
menu menu_open

Spotkanie ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka z członkami FPP

14 czerwca 2024

Dnia 14 czerwca br. odbyło się spotkanie członków Federacji Przedsiębiorców Polskich z ministrem Krzysztofem Paszykiem, szefem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Minister Paszyk zasygnalizował kilka priorytetowych dla siebie kwestii, m.in. deregulację i usuwanie barier administracyjnych, wsparcie eksportu i zwiększenie znaczenia polskich firm na rynkach zagranicznych, uporządkowanie sytuacji po tzw. Polskim Ładzie – w szczególności w obszarze składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

W trakcie dyskusji z udziałem Ministra Paszyka padło wiele pytań, które dotyczyły szerokiego katalogu branż i problemów dotykających przedsiębiorców. Przedstawiciele biznesu apelowali do szefa MRiT o większą koordynację polityki gospodarczej i wsparcie przedsiębiorstw w ramach zagadnień wykraczających poza kompetencje MRiT, jednak dotyczących firm i prowadzenia działalności. Jednym z takich obszarów jest system kaucyjny na opakowania po napojach. Inne wypowiedzi dotyczyły też mieszkalnictwa i planów rządu na najbliższe miesiące, sytuacji branży budowlanej, potrzeby wsparcia sektorów energochłonnych w zgodzie z wytycznymi KE – kontynuacji trwającego już dwa lata programu, który nadal jest bardzo potrzebny, gdyż chociażby w hutnictwie znacząco spadła produkcja.

Poruszono również kwestię wydzielenia w strukturach gospodarczych działu – gospodarka żywnościowa, gdyż aktualnie zagadnienia te są rozrzucone na 4 resorty a produkcja żywność to też bezpieczeństwo żywnościowe i Minister podjął temat.