search
menu menu_open

Ogromna luka finansowa w NFZ. Eksperci policzyli: Może zabraknąć nawet 159 mld zł

26 czerwca 2024

Ogromna luka finansowa w NFZ. Eksperci policzyli: Może zabraknąć nawet 159 mld zł

System ochrony zdrowia w latach 2025-2027 wymaga dofinansowania na poziomie od 92,5 do 158,9 mld zł – alarmują autorzy najnowszego raportu w tej sprawie. Jak wskazują, decyzje podejmowane w ostatnich dwóch latach doprowadziły do niemal całkowitej likwidacji rezerw finansowych NFZ. – Informacje, które publikujemy, budzą poważny niepokój – mówi Interii Łukasz Kozłowski, współautor opracowania.

– Docierają do nas sygnały o tym, że NFZ przestał terminowo płacić za świadczenia nielimitowane, bo wyczerpały się już pewne rezerwy w systemie – mówi Interii Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jak słyszymy, trzeba zastanowić się nad rozwiązaniami systemowymi. Autorzy raportu opracowali siedem propozycji:

1. Wprowadzenie regulacji umożliwiających kierowanie niewykorzystanych środków z Funduszu Medycznego do Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Poszukiwanie rozwiązań redukujących część dotacyjną w kierunku systemu samofinansującego się.

3. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających nieuwzględnianie wzrostu wynagrodzeń kontraktowych w wycenach świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy poziom wynagrodzenia danego pracownika (w przeliczeniu na etat) przekracza określoną wielokrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce.

4. Wstrzymanie prac nad obywatelskim projektem ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w części, która będzie zwiększać zobowiązania po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych poprzez: a. zmianę przepisów w taki sposób, aby zagwarantowane ustawowo płace minimalne wchodziły w życie 1 stycznia zamiast 1 lipca; b. zastąpienie kwoty bazowej ustalanej na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie inną wypracowaną we współpracy z partnerami społecznymi stawką bazową, indeksowaną w podobny sposób jak świadczenia emerytalne i rentowe.

6. Zagwarantowanie zrównoważonego podziału przyrostu środków na wynagrodzenia i inwestycje w nowe technologie oraz dostępność świadczeń.

7.Weryfikacja wymogów dotyczących minimalnych zasobów kadrowych dla świadczeniodawców określonych w koszyku świadczeń gwarantowanych poprzez analizę możliwości rozszerzania kompetencji różnych grup personelu medycznego.

 

Źródło: Interia