search
menu menu_open

Raport dotyczący luki finansowej polskiego systemu ochrony zdrowia

26 czerwca 2024

Federacja Przedsiębiorców Polskich, we współpracy z Instytutem Finansów Publicznych oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH – PIB przedstawiła raport dotyczący luki finansowej polskiego systemu ochrony zdrowia. Wnioski płynące z raportu są alarmujące – różnica pomiędzy wpływami do systemu a jego potrzebami finansowymi w latach 2025-2027 wynosi między 92,5 mld zł (w scenariuszu minimalnym) a 158,9 mld zł (w scenariuszu maksymalnym).

Przyczyną tak znaczącej luki finansowej w systemie ochrony zdrowia są dynamicznie rosnące koszty, w połączeniu z nieadekwatnymi środkami przeznaczanymi na ich pokrycie. Problem ten narastał od lat, jednak do tej pory jego skutki były oddalane w czasie przez działania doraźne, takie jak wykorzystanie niemal w całości funduszu zapasowego NFZ w 2023 r. Wobec wyczerpania prostych rezerw w systemie, rozbieżność pomiędzy dochodami a wydatkami zaczyna jednak odbijać się negatywnie na jego funkcjonowaniu, czego świadectwem są niedawne informacje o opóźnieniach w płatności za nadwykonania i świadczenia nielimitowane.

Potencjalna luka finansowa w NFZ będzie potęgowana przez niektóre procedowane projekty zmian prawnych, takich jak obywatelski projekt zmiany ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Wskazane ryzyka wymagają podjęcia pilnych działań, które zredukują lukę finansową w systemie ochrony zdrowia. Działania te muszą być podejmowane jednocześnie na dwóch polach – kosztowym i przychodowym W obszarze kosztów, konieczny jest ich przegląd pod kątem efektywności wydatkowania środków – m.in. w zakresie norm minimalnych zasobów kadrowych dla świadczeniobiorców. Po stronie przychodowej, w celu złagodzenia doraźnych problemów rekomendowane jest uruchomienie środków Funduszu Medycznego, co dawałoby niezbędny czas na wdrożenie rozwiązań o charakterze systemowym.

Jako Federacja Przedsiębiorców Polskich, aktywnie angażujemy się w kwestie związane z finansowaniem systemu ochrony zdrowia, realizując od ponad 2 lat projekt Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia.