search
menu menu_open

Układy zbiorowe pracy w nowej odsłonie. Co to oznacza dla firm i pracowników.

26 czerwca 2024

Układy zbiorowe pracy w nowej odsłonie. Co to oznacza dla firm i pracowników

Rząd chce wprowadzić otwarty katalog spraw, które mogą być regulowane w porozumieniach między firmą i pracownikami.
– Projekt, który dostaliśmy do zaopiniowania, zaczerpnął wiele inspiracji z propozycji przedstawionej przez poprzedni rząd, która były dyskutowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Czytając przepisy, trudno nie odnieść wrażenia, że ustawodawca chciał pogodzić w tym obszarze interesy pracodawców i pracowników – mówi Wioletta Żukowska-Czaplicka z Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Katalog spraw, które mogą być ujęte w układzie, jest bardzo szeroki, obejmuje przeciwdziałanie naruszeniu godności i innych dóbr osobistych pracownika, a także zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz kwestie mobbingu. Przedmiotem układów mają być też zasady wykonywania pracy zdalnej. Nie są to już zatem tylko sprawy związane z warunkami zatrudnienia i kwestiami płacowymi. Zdaję sobie sprawę, że ustawodawca chce w ten sposób dać więcej przestrzeni do zawierania układów. Nie wiem jednak, czy będzie to skuteczne. Na pewno jest to dodatkowa presja na firmy, żeby te rokowania w jakimkolwiek zakresie podjąć – mówi ekspertka FPP.

Jej zdaniem podobny efekt może wywołać przepis, zgodnie z którym pracodawca, u którego działa co najmniej jedna organizacja związkowa, zatrudniający co najmniej 50 osób, który nie jest objęty zakładowym układem zbiorowym, będzie musiał podejmować raz na dwa lata rokowania w celu jego zawarcia.

– Mamy wątpliwości, czy zgodne z prawem, w tym z Konstytucją RP, jest wymuszanie prowadzenia rokowań, i to jeszcze pod groźbą kary grzywny – dodaje ekspertka.

Źródło: Rzeczpospolita