search
menu menu_open

 Przywrócenie odpowiedniej roli służbie medycyny pracy

1 lipca 2024

 Przywrócenie odpowiedniej roli służbie medycyny pracy

Istniejące uregulowania prawne nie pozwalają na spożytkowanie kapitału, jaki stwarza służba medycyny pracy jako zaplecze medyczne służące wzmocnieniu zdrowia publicznego.

 

W praktyce zdarza się, że badania medycyny pracy są traktowane przez obie strony zatrudnienia wyłącznie jako formalność niezbędna do podjęcia zadań w przedsiębiorstwie, bez rzetelnego rozpoznania zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników występujących w miejscu pracy. Z kolei pracodawcy nie otrzymują pełnej informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania pracy na określonych stanowiskach, co ma kluczowe znaczenie wobec starszych osób odczuwających różne dolegliwości i mających choroby. Funkcjonowanie służby medycyny pracy powinno być naprawione, kompleksowo zmodernizowane i dopasowane do ogólnej opieki lekarskiej, żeby wspomóc cały system ochrony zdrowia. W ramach medycyny pracy trzeba realizować interdyscyplinarny i szeroki zakres opieki nad pracownikami obejmujący całość aspektów związanych ze zdrowiem i aktywnym starzeniem się. Największym problemem jest ograniczanie się do zadań obligatoryjnych, jakie spoczywają na tej służbie. Ponadto struktura i sposób jej działania nie zabezpieczają wszystkich interesów dotyczących ochrony zdrowia i wydatków ponoszonych przez pracodawców. Brakuje prowadzenia programów profilaktycznych, stałej współpracy obejmującej wizytację stanowisk pracy, utrzymywania kontaktów z pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa i pełnego nadzorowania stanu ich zdrowotności. Reforma medycyny pracy musi być powiązana z systemem powszechnym, żeby lekarze mogli przeprowadzać pogłębioną analizę środowiska pracy i jak najskuteczniej chronić przed chorobami zawodowymi, ale też cywilizacyjnymi poprzez konsultacje ze specjalistami. Dzięki zwiększonej roli medycyny pracy i jej oddziaływaniu w przedsiębiorstwach spadnie absencja pracowników z powodu niezdolności do pracy i zmniejszą się koszty pracodawców, zredukuje się również skala prezenteizmu, gdy mimo złego samopoczucia osoby pojawiają się w pracy, choć są nieefektywne i obniżają poziom produktywności.

 

prof. Grażyna Spytek-Bandurska, Ekspert FPP ds. prawa pracy