search
menu menu_open

GUS

Rada Statystyki jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach statystyki publicznej. Działa przy Prezesie Rady Ministrów. W jej pracach uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. FPP, jako reprezentatywna organizacja pracodawców ma prawo wskazać swojego przedstawiciela do Rady Statystyki. Aktualnie jest nim Łukasz kozłowski – Główny Ekonomista FPP.