search
menu menu_open

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Stanowi forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

FPP, jako reprezentatywna organizacja pracodawców, ma prawo wskazać swojego przedstawiciela do Krajowej Rady Konsultacyjnej. FPP wskazała Edytę Sieradzką – Eksperta FPP ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych.