search
menu menu_open

WRDS

FPP jako reprezentatywna organizacja pracodawców ma swoich przedstawicieli w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, gdzie dialog prowadzony jest w formule czterostronnej, przy udziale strony: rządowej, samorządowej, pracodawców i pracowników.

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego to regionalne instytucje dialogu społecznego. Do ich zadań należy podejmowanie zagadnień i problemów społeczno-gospodarczych, istotnych dla danego województwa, będących w obszarze zainteresowania regionalnych organizacji pracodawców i związków zawodowych.

FPP ma przedstawicieli w WRDS w następujących województwach:

 • mazowieckie
 • dolnośląskie
 • śląskie
 • małopolskie
 • kujawsko-pomorskie
 • pomorskie
 • wielkopolskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • zachodniopomorskie
 • świętokrzyskie
 • opolskie
 • podkarpackie