search
menu menu_open

ZUS

W skład Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wchodzi 3 przedstawicieli reprezentatywnych organizacji pracodawców. Aktualnie FPP ma swojego reprezentanta w Radzie Nadzorczej – jest nim Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista FPP.

Rada Nadzorcza ZUS odgrywa w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych rolę organu przedstawicielskiego, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Standardy te przewidują angażowanie przedstawicieli stron zainteresowanych funkcjonowaniem systemów i instytucji zabezpieczenia społecznego w procesy ich kształtowania, zarządzania nimi, czy ich kontrolowania.