search
menu menu_open

Komitet ds. Inwestycji

Celem Komitetu Federacji Przedsiębiorców Polskich ds. Inwestycji jest analiza kluczowych obszarów gospodarki pod kątem identyfikacji barier utrudniających rozwój przedsiębiorstw oraz inwestycje.

Komitet rozpoczął swoje działania od kwestii mieszkalnictwa, skupiając się na sferze podażowej. Przygotowane postulaty zmierzają do tego, by udało się osiągnąć, a następnie utrzymać podaż mieszkań na poziomie minimum 300 tys. rocznie.

W dalszej kolejności Komitet zajmie się m.in. inwestycjami w energetykę, ze szczególnym uwzględnieniem sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych, które stanowią dziś wąskie gardło w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

 

W pracach Komitetu biorą udział zarówno członkowie FPP, jak też eksperci zewnętrzni oraz przedstawiciele organizacji branżowych, niezrzeszeni w FPP. Istotą prac Komitetu jest zbudowanie szerokiej koalicji wspierającej postulaty w danej dziedzinie.fede