search
menu menu_open

Komitet ds. Ochrony Zdrowia

Komitet do spraw Ochrony Zdrowia to miejsce nowej jakości dialogu z interesariuszami systemu ochrony zdrowia oraz społeczności ekspertów, pracujących nad identyfikacją problemów systemu wraz z propozycjami metod ich przezwyciężenia. Celem Komitetu jest stworzenie silnego ośrodka ekspercko-analitycznego, zajmującego się średnio- oraz długoterminowymi wyzwaniami z dziedziny ochrony zdrowia. W ramach działalności stałej Komitet będzie prowadził działania w następujących dziedzinach:

  1. finansowanie publiczne systemu ochrony zdrowia
  2. przywrócenie dostępności świadczeń w dobie epidemii COVID-19 oraz po jej ustaniu
  3. uregulowanie dostępu do publicznych baz danych