search
menu menu_open

Komitet ds. Wody

Komitet ds. Wody w  Federacji Przedsiębiorców Polskich powstał w odpowiedzi na rozpoczęte w Unii Europejskiej prace nad przygotowaniem agendy projektu rozwoju niebieskiej infrastruktury. Jego ważnym beneficjentem może stać się Polska. Obecnie obejmują one 3 obszary: Dostęp do wody i geopolityka wody, Zrównoważona gospodarka wodna, Ekonomia niebieskiego ładu dla UE.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele przemysłu, instytucje publiczne, NGO’s i stowarzyszenia branżowe  oraz środowisko naukowe. Dzięki wymianie informacji, poglądów i doświadczeń chcemy wzmocnić współpracę między różnymi środowiskami, wypracować odpowiednie rozwiązania legislacyjne w zakresie gospodarki zasobami wodnymi, a w efekcie mieć istotny głos w pracach nad „European Blue Deal”.