search
menu menu_open

Komitet Energii i Środowiska

Komitet Energii i Środowiska FPP powstał w odpowiedzi na zauważony problem systematycznego tracenia międzynarodowej konkurencyjności przez polski przemysł – zarówno wobec konkurentów z krajów UE, jak i z krajów trzecich.

Pakiet opracowany przez Komitet Energii i Środowiska FPP obejmie:

  1.  Zapewnienie niskich hurtowych cen energii elektrycznej
  2.  Umożliwienie zaangażowania przemysłu, w szczególności energochłonnego, we wsparcie w osiągnięciu przez Polskę celów klimatycznych na 2030 r.
  3.  Zapewnienie niskich kosztów obowiązków środowiskowych i usprawnienie procedur administracyjnych