search
menu menu_open

Komitet Public Policy, Public Affairs i Public Relations

Komitet Public Policy, Public Affairs i Public Relations to organ doradczo-konsultacyjny dla władz i ekspertów FPP w obszarze obejmującym działania komunikacyjne. W skład Komitetu wchodzą, na zasadzie dobrowolności i bezpłatności, przedstawiciele firm członkowskich Federacji odpowiedzialni za kwestie PP, PA i PR.