search
menu menu_open

Komitet Zamówień Publicznych

Komitet Zamówień Publicznych to forum wymiany poglądów i usystematywania prac FPP w obszarze zamówień publicznych.

Stanowiska wypracowane w ramach komitetu stanowią podstawę stanowisk FPP do projektów aktów prawnych z zakresu zamówień publicznych. Członkami komitetu są wyznaczeni przez firmy członkowskie eksperci-praktycy, zarówno po stronie zmawiających jak i wykonawców. jest formułowanie propozycji konkretnych rozwiązań praktycznych, które poprawią warunki na rynku zamówień publicznych