search
menu menu_open

Arkadiusz Pączka

Pierwszy Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Od ponad 12 lat związany z organizacjami przedsiębiorców w Polsce. Wcześniej wieloletni pracownik administracji rządowej, m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego, członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju.

Autor licznych publikacji i komentarzy eksperckich dot. zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce. Współautor raportów dot. monitoringu przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce, dialogu społecznego czy analiz branżowych, regulacyjnych. Uczestnik procesu legislacyjnego na etapie rządowym, konsultacji społecznych  oraz  prac komisji sejmowych i senackich.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMSC oraz programu MBA GFKM.