search
menu menu_open

Edyta Sieradzka

Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, wiceprezes zarządu OBPON.org (Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych), wykładowca na szkoleniach dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w zakresie rozliczeń z PFRON dotyczących pomocy publicznej.

Specjalizuje się w m.in. dofinansowaniu wynagrodzeń, refundacji składek ZUS z PFRON, SODiR, pomocy publiczna, pomocy de minimis, ZFRON, IPR, ulgach we wpłatach na PFRON, sprawozdawczości w PFRON, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Polsce, prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych, systemach zarządzania jakością, zagadnieniach księgowości w ZPChr.

Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce oraz uzyskiwania dofinansowań z PFRON.

W 2016 r. uhonorowana tytułem „Lider 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych” przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.