search
menu menu_open

Jan Styliński

Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Prezes Zarządu (CEO) Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, partnerem założycielem kancelarii prawnej Sławiński Styliński. Jan jest również od 2013 r. Prezesem Zarządu (CEO) Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (www.pzpb.com.pl), organizacji skupiającej największe firmy budowlane na rynku polskim, mające obroty roczne łącznie na poziomie 50 mld zł i zatrudniające około 50 tys. pracowników.

Od 2018 członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP. W roku 2017 członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Od 2018 r. przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, a także wiceprezes zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa.

>W roku 2019 został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych. Na początku swojej kariery zawodowej był specjalistą w Ministerstwie Gospodarki i koncentrował się na instrumentach rozwoju regionalnego – długoterminowych kontraktach inwestycyjnych zawieranych pomiędzy rządem a województwami. W latach 2004-2006 był szefem Wydziału Autostradowych Projektów Koncesyjnych (PPP) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Następnie począwszy od 2006 świadczy wsparcie prawne na rzecz klientów prywatnych i publicznych. Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, partnerstwa publiczno-prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził oraz był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w dużej mierze w modelu PPP w sektorach takich jak autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach standardowych zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa drugiej linii metra w Warszawie, modernizacja centrum sztuki filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i komentarzy na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego.