search
menu menu_open

Katarzyna Bącal

Kierownik Biura Zarządu Federacji Przedsiębiorców Polskich

Jako Kierownik Biura FPP odpowiada za sprawy organizacyjne i administracyjne związane z bieżącą działalnością Federacji. Nadzoruje prace sekretariatu. Odpowiada za obsługę spraw finansowo-kadrowych Federacji oraz jej pracowników. Obsługuje również sprawy członkowskie FPP.