search
menu menu_open

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista FPP, wiceprezes zarządu CALPE

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Członek Rady Nadzorczej ZUS oraz Rady Statystyki. Członek Rady Dialogu Społecznego (RDS) oraz Zespołów Problemowych RDS ds. Budżetu, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych oraz ds. Ubezpieczeń Społecznych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (2015). Autor i współautor raportów, publikacji naukowych oraz ekspertyz m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych i rynku kapitałowego. W latach 2016-2018 zastępca członka rady zarządzającej powołanej przez Unię Europejską fundacji EUROFOUND oraz zastępca członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).