search
menu menu_open

Mariusz Mielczarek

Dyrektor Regionalny w Amazon

Odpowiada za regulacje i sektor publiczny w Europie Centralnej i Wschodniej. Jest też przewodniczącym Komitetu ds. Gospodarki Cyfrowej przy Amerykańskiej Izbie Handlowej (AmCham). Przed rozpoczęciem pracy w Amazon, dyrektor wykonawczy ds. sektora publicznego w General Electric i Alstom. W latach 2004-2013 pracował w Brukseli, pełniąc najpierw funkcję dyrektora biura regionalnego, a następnie w Komisji Europejskiej (DG Regio) managera programów dla Polski. Przed 2004r. był szefem zespołu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (Misja w Kosowie) oraz ekspertem w Instytucie Europejskim w Łodzi.

Mariusz Mielczarek ukończył zarządzanie na Linnaeus University w Vaxjo (Szwecja) oraz stosunki międzynarodowe i prawo europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu Stern Leadership Academy na Stanford University Graduate School of Business.