search
menu menu_open

Michał Gawroński

Przewodniczący Rady Regionów FPP oraz Śląskiej FPP

Już od 20 lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Prezesem Zarządu Izby Pracodawców Recyklingu Opakowań „EKOPAK”, Przewodniczącym Rady Fundacji EKON i koordynatorem społecznej, ogólnopolskiej Kampanii EKON dotyczącej odzysku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych oraz Członkiem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Jest pomysłodawcą Międzynarodowej Konferencji EKON, promującej koncept gospodarki o obiegu zamkniętym i zasady zero waste, której ostatnia edycja odbyła się w listopadzie 2022 roku w Katowicach. Misją życia stało się ciągłe działanie na rzecz ochrony środowiska, prowadzenie licznych szkoleń, spotkań i wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej dla młodzieży i dorosłych. Zaangażowany w działalność społeczną i budowanie relacji międzyludzkich, realizujący filozofię kapitału ludzkiego oraz promujący w społeczeństwie model zrównoważonego rozwoju. Współtwórca i wieloletni koordynator ogólnopolskiego systemu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych jako zarządzający organizacjami odzysku i dobrowolnego Porozumienia.

Zainicjował wraz z Fundacją EKON cykl debat telewizyjnych w ramach projektu ekologicznego „Eko- śniadanie z Ekspertem”. Projekt ma na celu przybliżenie odbiorcom tematu ochrony środowiska, a także modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Dotychczasowa działalność Pana Michała Gawrońskiego była skupiona na zwiększaniu świadomości ekologicznej wytwórców odpadów oraz budowaniu społeczeństwa recyklingu.