search
menu menu_open

Piotr Wołejko

Ekspert ds. energetycznych i środowiskowych

Ekspert ds. energetycznych i środowiskowych w Federacji Przedsiębiorców Polskich. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem udziału w procesie legislacyjnym oraz dialogu społecznym.

Członek Zespołów Problemowych Rady Dialogu Społecznego ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy oraz Funduszy Europejskich, wcześniej zaangażowany w prace doraźnych Zespołów RDS ds. Zamówień Publicznych oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Członek Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Zaangażowany w prace komitetów monitorujących realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 członek Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) oraz zastępca członka Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Członek Zespołu do spraw Semestru Europejskiego, będącego organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Reprezentuje FPP w Komitecie Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027.

Odpowiada za funkcjonowanie Komitetów Federacji Przedsiębiorców Polskich ds. Energii i Środowiska oraz ds. Inwestycji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor licznych opracowań dotyczących procesu legislacyjnego i jego wpływu na przedsiębiorców.