search
menu menu_open

Teresa Hernik

Ekspert ds. społecznych

Ekspert ds. społecznych w Federacji Przedsiębiorców Polskich. Posiada wieloletnie doświadczenie jako: zarządzający pomocą społeczną w Białymstoku, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz  prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Współprzewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji.

Posiada duże doświadczenie w organizacji i zarządzaniu ogólnopolskich organizacji pozarządowych.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończone studia podyplomowe z zarządzania instytucjami pomocy społecznej.