search
menu menu_open

Tomasz Chudobski

Ekspert ds. prawa gospodarczego

Ekspert ds. prawa gospodarczego w Federacji Przedsiębiorców Polskich. Radca prawny. W latach 2004 – 2007 pełnił funkcję arbitra przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Zaangażowany w prace Rady Dialogu Społecznego (RDS): w latach 2015 – 2017 był członkiem doraźnego Zespołu RDS ds. Zamówień Publicznych; w latach 2021 – 2022 był członkiem Zespołu Problemowego RDS ds. Funduszy Europejskich Rady Dialogu Społecznego; od 2021 roku jest członkiem Zespołu Problemowego RDS ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw.