Effective tackling

Projekty UE

Celem projektu jest zwiększenie partycypacji pracowników i umożliwienie partnerom i aktorom społecznym na poziomie przedsiębiorstwa zapoznania się z prawem i polityką UE w zakresie zaangażowania pracowników, korzystania z ich  praw i obowiązków w tym zakresie oraz współpracy w celu określenia i wdrożenia konkretnych odpowiedzi na wyzwania związane z zaangażowaniem pracowników.

  • promowanie współpracy ponadnarodowej między partnerami społecznymi w jednym z następujących obszarów lub w dowolnej ich kombinacji
  • wspieranie zaangażowania pracowników w proces uprzedzenia zmian i zarządzania nimi oraz zapobiegania sporom i ich rozwiązywania w przypadku
  • różnych form restrukturyzacji w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, a także zmian w kontekście outsourcingu,
  • podwykonawstwa, cyfryzacji/sztucznej inteligencji i nowych form pracy,
  • wspieranie zaangażowania pracowników w opracowywanie i wdrażanie środków mających na celu zaradzenie skutkom kryzysu wywołanego przez
  • koronawirusa, które odczuwają pracownicy, np. praca krótkoterminowa, zwolnienia.