II edycja Hackathonu 7-8.10.2023

Hackathon

 

CZYM JEST E-HEALTH HACKATHON?

Rozwój współczesnej medycyny nie byłby możliwy bez nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Te towarzyszą lekarzom i pacjentom na każdym kroku w postaci algorytmów, sztucznej inteligencji, aplikacji, a digitalizacja systemu ochrony zdrowia obejmuje kolejne obszary.

W obliczu współczesnych wyzwań ochrony zdrowia i możliwych ich rozwiązań płynących z rozwoju cyfryzacji, firmy Janssen Polska, Roche Polska we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich zainicjowały pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub maraton programistyczny e-Health Hackathon. Do grona organizatorów II edycji dołączyła także firma Takeda Pharma.

Założeniem e-Health Hackathon jest utworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń łączących ochronę zdrowia i szeroko pojęte IT, która umożliwi wypracowanie i wdrożenie informatycznego rozwiązania wspierającego pacjentów, lekarzy lub system ochrony zdrowia.

Pierwsza edycja e-Health Hackathon miała miejsce w 2022 r., a jej uczestnicy poszukiwali rozwiązania w obszarze kardiologii, w którym od lat choroby pozostają główną przyczyną zgonów w Polsce.

Zobaczcie, jak wyglądał pierwszy e-Health Hackathon:

 

CEL

  • Wypracowanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na najbardziej palące potrzeby w ochronie zdrowia.
  • Rozwiązania mogą być kierowane zarówno w stronę pacjentów (poprawa świadomości, profilaktyki, diagnozy), lekarzy (np. informacje o badaniach klinicznych, nowe publikacje naukowe), ale także relacji pacjent-lekarz, pacjent-system lub lekarz-lekarz, lekarz-system.
  • Wypracowane rozwiązania będą mogły więc m.in.: wpłynąć na poprawę przepływu informacji, a w konsekwencji na poprawę efektów klinicznych procesu terapeutycznego, jak również pomogą rozwiązać konkretny problem oraz zaspokoić konkretną potrzebę.

 

TEMAT PRZEWODNI II EDYCJI

W związku z tym, że nowotwory krwi stają się coraz bardziej powszechne, organizatorzy zdecydowali, że tematem przewodnim tegorocznej edycji e-Health Hackathon będzie stworzenie rozwiązania informatycznego w obszarze hematoonkologii.

 

Hematoonkologia obejmuje liczną grupę nowotworów krwi, dlatego projekt skupia się wokół dwóch z nich – szpiczaka i białaczki. Zachorowalność na szpiczaka wynosi od 1 do 8 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców i występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Większość przypadków (90%) odnotowuje się u osób powyżej 50. roku życia[1]. Białaczki stanowią 10% wszystkich zachorowań na nowotwory. Ostra białaczka limfoblastyczna stanowi 80% białaczek u dzieci do 15 roku życia. Wśród dorosłych ten rodzaj białaczki występuje w 20%. Z kolei na ostrą białaczkę szpikową częściej chorują dorośli (ok.  80%). Przewlekła białaczka szpikowa dotyka głównie osoby między 25–70 rokiem życia. Najwyższą zachorowalność na białaczkę szpikową obserwuje się po 50. roku życia. Stanowi ona od 10–15% wszystkich białaczek, dotyka głównie mężczyzn i jest bardzo rzadka u dzieci. Przewlekła białaczka limfocytowa w ogóle nie występuje u dzieci, a w populacji osób w wieku podeszłym staje się najczęściej występującym nowotworem krwi. Stanowi 55–65% wszystkich białaczek, z roczną częstością 3–5 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców (mężczyzn/kobiet 2:1). Chorują na nią osoby starsze w wieku powyżej 50 lat (szczyt występowania 60–70 lat).[2]

 

DLA KOGO

W e-Health Hackathonie mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane obszarem IT, biotechnologii oraz zdrowiem (np. studenci, przedstawiciele start-up’ów). Aby zachować równość szans wśród wszystkich uczestników – z udziału w e-Health Hackathon wyłączeni są przedstawiciele i pracownicy średnich i dużych firm. W II edycji e-Health Hackathonu mogą natomiast wziąć udział uczestnicy I edycji.

 

PRZEBIEG

  1. e-Health Hackathon to dwudniowe wydarzenie, które rozpocznie się od giełdy pomysłów oraz formowania zespołów, które ze wsparciem wytypowanych mentorów w danym obszarze, przystąpią do pracy nad realizacją wybranego rozwiązania.
  2. W następnej kolejności uczestnicy będą realizować swój własny pomysł w odpowiedzi na wyzwanie przygotowane przez członków konsorcjum we współpracy z klinicystami.
  3. Po przygotowaniu rozwiązania w postaci działającego interaktywnego prototypu, nastąpi jego prezentacja, która zostanie poddana ocenie Jury.

 

REJESTRACJA i TERMINARZ

Formularz rejestracyjny na stronie Federacji Przedsiębiorców Polskich znajduje się pod poniższym LINKIEM

 

Termin rejestracji zgłoszeń: Do wyczerpania limitu miejsc.

Do udziału w e-Health Hackathon zakwalifikuje się 10 pierwszych zarejestrowanych zespołów, które spełnią warunki określone w regulaminie konkursu. Ostateczny termin rejestracji upływa 24 września do godz.16:00.

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu do pobrania: [LINK]

 

NAGRODY

Sponsorami nagród są firmy Janssen Polska, Roche Polska oraz Takeda Pharma. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze rozwiązania. Główną nagrodą jest nagroda finansowa oraz możliwość prezentacji wypracowanego rozwiązania przed Radą WHIH oraz Grupą ds. Interesu Publicznego Warsaw Health Innovation Hub, w skład której wchodzą przedstawiciele administracji publicznej.

 

ORGANIZATORZY

Edukacyjny e-Health Hackathon jest realizowany w ramach konsorcjum Warsaw Health Innovation Hub (WHIH) przez Janssen Polska, Roche Polska i Takeda Pharma we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

Partnerem wydarzenia jest Public Policy, patronami: Centrum e-Zdrowia, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów oraz Stowarzyszenie Hematologii Nowej Generacji. Patronami medialnymi: Biotechnologia.pl, CowZdrowiu.pl oraz RynekZdrowia.pl.

 Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Zdrowia oraz Agencja Badań Medycznych.