MIGRIGHT – rozeznanie rynku

Projekty norweskie

                                                                                ROZEZNANIE RYNKU

NA OBSŁUGĘ MEDIALNĄ (VIDEO I FOTO) DEBATY EKSPERCKIEJ W DN. 6 MARCA 2023 R. REALIZOWANEJ W WARSZAWIE W SIEDZIBIE FPP

W RAMACH PROJEKTU pt.: „MIGRIGHT: Wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”