Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia

Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia

Projekt Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia został zainicjowany w celu nagłośnienia potrzeby zwiększania przejrzystości danych dot. finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz monitorowania wyzwań finansowych związanych z realizacją ustawy 7% PKB na zdrowie.

Oparcie dyskusji nt. finansowania i alokacji środków w systemie ochrony zdrowia o aktualne dane przyczyni się do rozpoczęcia wielostronnego dialogu, służącego wypracowaniu skutecznych rozwiązań systemowych.

Strona internetowa Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia:

http://calpe.pl/monitor/