New Normal

Projekty UE

Zarządzanie ryzykiem w celu zapewnienia ciągłości biznesowej przy jednoczesnym silnym zaangażowaniu pracowników.

Okres trwania projektu

18 miesięcy / rozpoczęcie 15.03.2021

Kryzys związany z pandemią dramatycznie zwiększył ryzyko w każdym przedsiębiorstwie, a wiele z nich doświadczyło wstrząsów podaży i popytu. Aby w czasie kryzysu ukierunkować zmiany na pozytywne, nasz projekt stara się wpłynąć na (ułatwić) stworzenie sytuacji korzystnej zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, zapewniając przedstawicielom tych pierwszych wgląd w najlepsze strategie i działania w zakresie zarządzania zmianą, informując o ich obowiązkach wynikających z ram legislacyjnych w zakresie standardów informacji i konsultacji oraz przedstawiając korzyści z planowania zmian we współudziale z przedstawicielami pracowników.

Wyznaczone cele:

  • Identyfikacja firm produkcyjnych, które zareagowały i zarządzają zmianami spowodowanymi przez kryzysy COVID-19 w zakresie ochrony pracowników, zarządzania ryzykiem i produktywnością. Zgromadzenie najlepszych praktyk
  • Adaptacja ponadnarodowych i krajowych mechanizmów zaangażowania pracowników w celu zintegrowania podejść do zarządzania wydajnością produkcyjną z uwzględnieniem polityki utrzymywania fizycznego dystansu i pracy zdalnej
  • Stworzenie przewodnika dla pracodawców i związków zawodowych, dotyczącego sposobów ochrony pracowników i strategii zarządzania zmianą, takich jak: łańcuchy dostaw, nowe narzędzia cyfrowe, systemy rzeczywistości rozszerzonej
  • Ustanowienie ponadnarodowych mechanizmów umożliwiających większe zaangażowanie partnerów społecznych w celu złagodzenia skutków COVID-19 dla przedsiębiorstw produkcyjnych, np. restrukturyzacja działalności w celu utrzymania produkcji przy jednoczesnej ochronie pracowników.