#PrzedsiębiorcaToTeżWyborca – posłuchaj głosu 14% wyborców

Probono

Dobrze funkcjonujące firmy, to nie tylko miejsca pracy –  to lepsze rozwiązania dla pracowników, czyli także dla CIEBIE!

Podpisz petycję

Nasze postulaty zostały ujęte w 10 punktach – kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców i rozwoju gospodarczego Polski. Za tymi punktami stoją konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, wypracowane przez 3 organizacje przedsiębiorców: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza i Związek Pracodawców Business Centre Club. Razem zrzeszają one 32 tys. przedsiębiorców, zatrudniających ponad 2 mln pracowników. Nasz wspólny Program Gospodarczy, który nazwaliśmy Dekalogiem Przedsiębiorcy.

„Dekalog Przedsiębiorcy” przedstawia 10 kluczowych obszarów wymagających natychmiastowych zmian. Dzięki wielomiesięcznej pracy analityków i ekspertów FPP zrzeszonych w think-tanku CALPE, w dokumencie zdiagnozowano 10 kluczowych obszarów, które wymagają pilnej naprawy, aby pomóc przedsiębiorcom w problemach, przed którymi stają na co dzień.

Dokument nie skupia się wyłącznie na kwestiach podatkowych czy finansowych, ale na szeroko rozumianym otoczeniu biznesowym – systemie ochrony zdrowia, systemie wynagrodzeń, rynku pracy, bezpieczeństwie państwa, bezpieczeństwie sektora żywnościowego czy demografii.

„Dekalog” to zbiór merytorycznych postulatów, które powinny obowiązywać, niezależnie od tego, kto obejmie rządy po nadchodzących wyborach parlamentarnych. Przedsiębiorcy są głównym partnerem do dyskusji o wyzwaniach z jakimi się mierzą i będą się mierzyć decydenci w przyszłości – te rozmowy i kształtowanie otoczenia biznesowego nie może się odbywać bez głosu przedsiębiorców.

Podpisz petycję

Prezentacja naszych postulatów środowiska przedsiębiorców to dopiero pierwszy krok i punkt wyjścia do wieloetapowej dyskusji o systemowych zmianach w otoczeniu prawno-biznesowym w Polsce – chcemy, aby wybrzmiało to jasno – każda racjonalna i pozytywna zmiana dla pracodawcy, to realna zmiana na korzyść pracownika.

Tworząc silny sojusz trzech organizacji pokazujemy, że potrafimy się zintegrować, zjednoczyć i stworzyć zestaw kompleksowych postulatów, których realizacja bardzo szybko poprawiłaby los milionów Polaków. Niezależnie od tego, kto wygra wybory, chcemy z każdą opcją polityczną usiąść do stołu i rozmawiać o wielopłaszczyznowej zmianie otoczenia prawno-legislacyjnego

Propozycje programowe w ramach inicjatywy  #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca – posłuchaj głosu 14% wyborców:

  1. Zrozumiałe i stabilne prawo oraz wzmocnienie dialogu społecznego
  2. Sprawiedliwy i czytelny system podatkowy
  3. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych
  4. Zabezpieczenie rynku pracy przed zmianami demograficznymi
  5. Jednolity system wzrostu wynagrodzeń we wszystkich grupach społecznych
  6. Odpowiedzialna i zrównoważona polityka gospodarcza
  7. Poprawa bezpieczeństwa kraju
  8. Reforma systemowa ukierunkowana na poprawę stanu zdrowia Polaków
  9. Rozwiązania adresowane do sektora żywnościowego
  10. Poprawa konkurencyjności i zwiększenie promocji polskich przedsiębiorstw

Podpisz petycję