search
menu menu_open

Lubuska Federacja Przedsiębiorców

Lubuska Federacja Przedsiębiorców powstała z inicjatywy właścicieli lubuskich firm, którym na sercu leżą inicjatywy sprzyjające rozwojowi szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Członkowie Federacji poza wzajemnym wspieraniu się w kontaktach zawodowych, nie zapominają o inicjowaniu działań i promowaniu postaw sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców województwa lubuskiego poprzez integrację środowiska lokalnego biznesu, wymianę doświadczeń oraz tworzenie odpowiedniego klimatu dla szeroko pojętej współpracy osób, firm i instytucji. Nasze działania skupiamy wokół organizacji spotkań o charakterze networkingowym, a także szkoleń i konferencji poświęconych problematyce gospodarczej w kontekście skutecznego prowadzenia działań biznesowych. Celem Lubuskiej Federacji Przedsiębiorców jest stworzenie skutecznej platformy dialogu pomiędzy środowiskiem biznesu a administracją publiczną, samorządową, organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

Lubuska Federacja Przedsiębiorców Polskich skupia się na wspieraniu członków i tworzeniu przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej. Za zadanie stawia sobie wsparcie firm z regionu w rozwoju i komunikacji z instytucjami administracji publicznej.  Przedmiotem zainteresowania związku jest współpraca z przedstawicielami m.in. administracji skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy okręgowej inspekcji pracy, celem szerzenia wiedzy o aktualnych regulacjach prawnych oraz informowania o problemach wynikających z ich stosowania.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: