search
menu menu_open

Małopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich

Małopolska Federacja Przedsiębiorców Polskich – budujemy trwałe relacje między przedsiębiorcami w regionie i tworzymy możliwości rozwoju przez dialog, inicjatywy edukacyjne i legislacyjne.

Aktywnie wspieramy naszych członków organizując spotkania, szkolenia i konferencje w regionie oraz na szczeblu centralnym. Naszym celem jest także współpraca z administracją państwową oraz instytucjami samorządowymi. Reprezentujemy przedsiębiorców w regionalnych inicjatywach oraz organach mających istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i biznesu. Zależy nam również na otwartym dialogu ze środowiskami naukowymi oraz tworzeniu innowacyjnych projektów na styku gospodarki i nauki.

Wszystkie zainteresowane firmy z regionu zapraszamy do kontaktu z nami i członkostwa.

Kontakt: